Om RSA

RSA är den enda kontakt du behöver

RSA jobbar för att vara bäst inom el- och datainstallationer, säkerhetslösningar, brandskydd och VVS. Vi har huvudkontor i Malmö och filialer i Lund och Trelleborg men jobbar över hela sydvästra Skåne. Som kund till RSA har du tillgång till drygt 150 kompetenta, engagerade och pålitliga specialister inom sina områden. Alla arbetar de för att snabbt och smidigt utföra beställda uppdrag men tar också ansvaret för att du som kund ska vara nöjd med både kvalitet och servicegrad när jobbet är slutfört.

Ett företag för alla uppdrag

RSA EL, RSA SÄKERHET, RSA BRAND och RSA VVS ingår i samma företagsgrupp. För dig som kund innebär det att en kontakt räcker, även när uppdragen har olika karaktär. Hos RSA är flexibiliteten till för att förenkla och effektivisera för dig som uppdragsgivare; du kan lita på att ambitionerna är lika höga, samarbetsformerna lika smidiga och arbetet blir lika väl utfört, vilket av företagen i RSA-gruppen du än samarbetar med. Dessutom är administrationen gemensam vilket innebär att du kan spara tid på att samordna dina uppdrag.

Ett annorlunda familjeföretag

Nej, vi är inget familjeföretag i ordets vanliga bemärkelse – även om det startade så en gång. Men vi som står bakom RSA idag är en grupp goda vänner och lagspelare som startade som elektriker och därför har känsla för vilka krav du ställer på både oss och jobben. Vi tror på yrkesskicklighet, service, ansvar. På totallösningar som sparar tid och pengar och ger dig som kund ett bättre slutresultat. För att kunna erbjuda dig de bästa installatörerna satsar RSA på kontinuerlig utbildning och personalvård värd namnet.

Ansvar för miljö och hållbarhet

Alla arbetar vi för kommande generationer; våra barn och deras barn. Det är en medvetenhet vi har med i varje uppdrag: att se ekonomiskt på hur vi brukar våra naturresurser, att arbeta med energibesparande system, ta hand om avfall och överblivet material enligt föreskrifterna, att köra minsta möjliga antal kilometer och att söka lösningar som är skonsamma för miljön.