Elbilsladdare

RSA laddar för ett grönare samhälle

Det gick fort från att ha varit unika blev elbilarna självklarheter på bara några få år. Att köra elbil är inte längre en fråga om begränsad räckvidd och problem att hitta ställen att ladda den. Idag installerar RSA EL laddare i många enfamiljshus, utanför företag och i bostadsområden för säker laddning av bilar. För dem som bor i tätort eller i stan har det varit krångligare att hitta laddpunkter i närheten av boendet, något som nu leder till att RSA EL får allt fler uppdrag även från bostadsrättföreningar och företag som behöver laddplatser till boende respektive anställda. Det är uppdrag som ligger väl i linje med RSA-gruppens grönare tillväxt.

Laddbox hemma

När du låter RSA EL installera en laddbox hemma väljer du både kapacitet och säkerhet på samma gång. Laddboxen gör att du kan ladda med högre effekt och därmed snabbare. Dessutom är laddningen säkrare eftersom laddboxen dels meddelar eventuella fel och dels avslutar laddningen när batteriet är fullt. Installerar du laddbox hemma så ansöker vi om Grön Teknik ROT-avdrag till dig, vilket innebär att du får 50% rabatt på kostnaderna för laddbox, material, tillbehör och arbetskostnaden för installation. Maxbeloppet per fastighet är 50 000 kr per person och år i hushållet. Läs mer under Erbjudande.

Laddplatser i tätort

Behovet av laddplatser i bostadsområden och på offentliga platser växer självklart också. RSA EL arbetar med uppdrag från bland annat bostadsrättsföreningar som fattat beslut om att installera laddplatser på sina parkeringar, på tomtmarken eller i garage. Det kan innebära ganska omfattande uppdrag eftersom vissa fastigheter, framför allt äldre, inte har tillräckligt mycket ström in i fastigheten i dagsläget. Vid sådana projekt samarbetar RSA EL med elleverantören då man måste lägga nya kablar mellan fastigheten och elleverantörens skåp, alternativt att elleverantören sätter ut ett nytt skåp med mätare för fastigheten. Därefter kopplar RSA EL samman laddstationerna med elskåpet.

Skräddarsydda lösningar

Oavsett om kunden är en BRF eller ett företag med behov av laddplatser för egna eller personalens fordon har RSA EL den optimala lösningen. I varje uppdrag föreslår RSA EL den lösning som bäst motsvarar uppdragsgivarens önskemål. Leverantör av laddare, antal laddpunkter, betalsystem, ut- och inloggning med tagg och abonnemangssystem utgår alltid från kundens önskemål och behov. Genom våra grossister kan vi också tillmötesgå kundens specifika önskemål om laddare av speciella fabrikat. RSA EL kan alltså genomföra hela projektet inklusive projektering, bygge av ny central eller vad som nu krävs.


Kontakta oss för förfrågan eller offert:


Våra verksamheter inom RSA-gruppen: